Ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne?

Zmena zdravotnej poisťovne

Pokiaľ ste sa rozhodli pre zmenu zdravotnej poisťovne a chcete vedieť, čo všetko je s tým spojené, v tomto článku vám poradíme, na čo nezabudnúť a na čo si dať pozor.

Najskôr si však povedzme pár faktov: verejné zdravotné poistenie je povinné pre každého, kto žije alebo pracuje na Slovensku. Už aj pri narodení dieťaťa je potrebné, aby si rodičia vybrali jednu zo zdravotných poisťovní a následne do nej prihlásili svoje dieťa.

Zmluvu so zdravotnou poisťovňou musí mať teda každý občan SR. Hoci všetky poisťovne poskytujú zákonom definované služby, odlišujú sa napríklad v ponuke benefitov a výhod pre svojich poistencov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodujeme pre zmenu zdravotnej poisťovne.

Rozdiely môžete vidieť v zazmluvnenosti lekárov či nemocníc, v prístupe ku klientom, ale aj v benefitoch zdravotných poisťovní, t.j. keď ide o výhody, ktoré sú poskytované nad rámec povinných služieb zdravotnej starostlivosti.

Zmena zdravotnej poisťovne sa uskutoční na základe podania prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne do tej poisťovne, o ktorú máte záujem. V prípade, že podávate prihlášku za  iné osoby, budete potrebovať aj dodatočné dokumenty, ako napríklad rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby, prípadne  splnomocnenie na právne úkony.

Musíte tiež uviesť, kto je aktuálne za vás platiteľom poistného. Teda, či za vás poistné uhrádza zamestnávateľ, alebo štát  (napríklad v prípade dôchodcov, žien na materskej dovolenke), či ste samoplatca alebo patríte do kategórie platcov preddavkov ako podnikatelia. Prihláška začína byť platnou až po jej podpísaní a doručení do zdravotnej poisťovne.

V prípade, že meníte poisťovňu, je dôležité vedieť, že poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stávate až od 1. januára nasledujúceho roka, pokiaľ prihlášku stihnete podať do 30. septembra  2019. V prípade, že o zmenu požiadate po tomto dátume, poistencom sa stanete až od 1. januára 2021. Toto však platí iba v prípade zmeny zdravotnej poisťovne, nie v prípade prvého prihlásenia do poisťovne.

O zmenu môžete požiadať rôznymi spôsobmi. V Union zdravotnej poisťovni viete podať prihlášku online z pohodlia domova, alebo. telefonicky, poštou či osobne na pobočke Unionu. V prípade, že ste zamestnanec, nezabudnite informovať o zmene svojho zamestnávateľa, pretože zdravotná poisťovňa nemá povinnosť urobiť to za vás.